previous arrow
next arrow
Slider
Easy to starts

سرعت در ارائه خدمات

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر شرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر
Forum Support

محلات

در کلیه خدمات ارائه شده کلیه حقوق شهروندی شهروندان رعایت می شود..

اطلاعات بیشتر

Great docs & support

صدور پروانه

منطقه 1 شهرداری کرمان صدور انواع پروانه جهت ساخت وساز را انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر

مدیران شهرداری


معاون برنامه ریزی

زهرا جهانگیری


سرپرست

معاونت شهرسازی

سمانه سعید


معاون حمل و نقل

وحید زنگی‌آبادی

معاون خدمات شهری

وحید بهراسمانی


معاون مالی و اقتصادی

مجتبی مهرپرور

ورود کاربران

Go to top