شهردار محلات

 

 

 

علی شفیعی                                  شهرک بداغ آباد

 

 

 

محمد ناصری بمی                         خیابان شهید رجایی

 

 

 

منصور ایران پور                         خیابان مدیریت و دادبین

 

 

 

احمد عرب نژاد                          خیابان فیروز آباد و مدیریت

 

 

 

جواد حمزه ای جواران                             خیابان طالقانی

 

 

 

نصرالله ابراهیمی                                   خیابان حکیم

 

 

 

منصور عبد الکریمی                              خیابان شهدا

 

  

 

مجید شمس الدینی                                  بولوار شهید عباسپور (شهرک مهاجرین )

 

 

 

علی ادهمی                                          بازار بزرگ و قدمگاه

 

 

 

حسین رحمانی انباردان                             شهرک شهید بهشتی (خیابان نماز )

 

 

 

محمد علی مهدوی                                  شهرک بنی هاشم